Pilihan Bahasa

Perkhidmatan Online

Tanyalah TTPM

SMS

Jurnal

Penguatkuasaan Award

  • Tiap-tiap penyelesaian yang dipersetujui yang direkodkan oleh Tribunal dan tiap-tiap award  yang dibuat dalam sesuatu prosiding adalah muktamad dan mengikat semua pihak kepada prosiding itu.  
  • Tiap-tiap award yang dibuat oleh Tribunal hendaklah disifatkan sebagai perintah Mahkamah Majistret dan boleh dikuatkuasakan oleh mana-mana pihak kepada prosiding di Mahkamah Majistret yang mempunyai bidang kuasa di  tempat mana award diperolehi.