Pilihan Bahasa

Perkhidmatan Online

Tanyalah TTPM

SMS

Jurnal

Semakan Kehakiman

Di bawah Seksyen 116(1) Akta Perlindungan Pengguna, setiap award yang dibuat oleh Tribunal adalah muktamad dan mengikat semua pihak kepada prosiding itu. Dengan itu, mana - mana pihak yang tidak berpuashati dengan award Tribunal boleh memfailkan Permohonan Sekamakan Kehakiman di Mahkamah Tinggi supaya Mahkamah Tinggi menimbang semula award tersebut. Tribunal tidak terlibat di dalam proses Semakan Kehakiman.