Pilihan Bahasa

Perkhidmatan Online

Tanyalah TTPM

SMS

Jurnal

Piagam Pelanggan

Bagi menyediakan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia, kami berjanji :-

  • Bahawa semua tuntutan akan didaftarkan dan resit akan dikeluarkan pada hari yang sama tuntutan berkenaan difailkan.
  • Bahawa semua tuntutan didengar dan diselesaikan dalam tempoh 40 hari dari tarikh akhir Borang Pernyataan Pembelaan difailkan.
  • Bahawa semua tuntutan didengar dan diselesaikan dengan cara yang adil dan mesra; dan
  • Bahwa semua award dikeluarkan dan diserahkan pada hari yang sama tuntutan didengar.